logo

hijskraan

menu

BGT vervangt BKOL

Door de beschikbaarheid van de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zullen het GBKN bestelloket en de GBKN webservice (BKOL) per 1 januari 2016 niet meer beschikbaar zijn.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice voor de BGT.

Er zijn geen kosten verbonden met het bekijken en het downloaden van BGT informatie.

 

Overgang GBKN naar BGT en gebruik Basiskaart On Line (BKOL)

Door het gefaseerd beschikbaar komen van de BGT (zie GBKN naar BGT), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zal het bijhoudingsproces van de GBKN ook gefaseerd overgaan in dat van de BGT.
Dat betekent dat na gereedkoming van een gebied in de BGT, meestal ter grootte van een burgelijke gemeente en de ontsluiting daarvan via PDOK de database van de GBKN geen informatie van dat gebied meer zal gaan bevatten.
De consequenties daarvan is dat in BKOL, de GBKN-ontsluiting door middel van WMS, de komende jaren steeds meer 'gaten' zullen gaan voorkomen.

Om deze reden zal het LSV-GBKN vanaf 2015 geen facturen meer sturen voor het gebruik van BKOL-views.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice grootschalige topografie.

wat is

BasisKaart On Line is een rasterafbeelding van de GBKN. Door gebruik te maken van een geschikt GIS-pakket kunt u de GBKN via internet zien. U hoeft niet zelf eerst de vectorinformatie in te lezen. Omdat elke rasterafbeelding altijd ontstaat uit GBKN-vectorinformatie, ziet u steeds een scherp beeld.

Lees verder >>
start bekijk voorbeelden

Welkom op de website van BasisKaart On Line!

>> Helpdeskpagina

Helpdesk: 088 -183 33 00

of sluit direct een abonnement af
ga naar voorbeelden>>

Basiskaart On Line is een product van het Landelijk Samenwerkingsverband GBKN. Kijk op: www.gbkn.nl

 

copyright© gbkn | disclaimer | voorwaarden | meest gestelde vragen |