WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET LSV GBKN!
button Nieuws button Direct naar..


GBKN naar BGT - Brief Loket en BKOL internetservices in 2016

Door middel van dit schrijven willen wij u informeren dat per 1 januari 2016 de Wet BGT voor de bronhouders formeel in werking treedt..

 

Overzicht verwerkte punten

Het aantal verwerkte punten in de bijhouding over 2014 is nu beschikbaar. Het excelbestand bevat per regionaal samenwerkingsverband en per gemeente deze informatie en is op de downloadpagina te downloaden.

BGT Info

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 33.

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 32.

Lees hier de informatie uit de BGT Info nummer 31.

Overgang GBKN naar BGT en gebruik Basiskaart On Line (BKOL)

Door het gefaseerd beschikbaar komen van de BGT (zie GBKN naar BGT), waarin GBKN-data is geassambleerd met andere grootschalige informatie, zal het bijhoudingsproces van de GBKN ook gefaseerd overgaan in dat van de BGT.
Dat betekent dat na gereedkoming van een gebied in de BGT, meestal ter grootte van een burgelijke gemeente en de ontsluiting daarvan via PDOK de database van de GBKN geen informatie van dat gebied meer zal gaan bevatten.
De consequenties daarvan is dat in BKOL, de GBKN-ontsluiting door middel van WMS, de komende jaren steeds meer 'gaten' zullen gaan voorkomen.

Voor het bekijken van BGT-data bezoekt u de PDOK viewer.

Voor het verkrijgen van BGT-data in GML-formaat bezoekt u de downloadservice grootschalige topografie.

 

BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

 

Feiten over de BGT op zakformaat

 

 


Technisch/ondersteuning
Helpdeskpagina

(Inhoudelijke) vragen
Meest gestelde vragen/FAQ

GBKN bestellen
Internetbestelloket

GBKN online bekijken
BasisKaart On Line

button Bestelloket of BasisKaart Online button GBKN kalender 

 
LSV GBKN | Postbus 1442 | 7301 BR Apeldoorn | Tel 088- 183 33 00| Fax 088- 183 20 73 | e-mail